Yükleniyor...

SSS

Aile danışmanlığı nedir ve neleri kapsar?

Aile danışmanlığı, aile ve aileyi oluşturan bireylerin sorun ve çatışmalarını çözmelerine, kişisel ve ailesel gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmayı amaçlayan eğitim, danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetlerinin bütünüdür.

Ben hasta değilim! Sorunu ben mi çıkarıyorum?

Aile veya bireysel danışmanlıkta ruhsal hastalıkların tedavisi amaçlanmaz. Eğer ruhsal hastalık konusunda "şüphe" oluşursa psikiyatrik yardım önerilir. Asıl amaç aileyi ve bireyi sıkıntılar karşısında düzenlemek, değiştirmek ve geliştirmektir.

Nişanlım ile/Sevgilim ile/Eski eşimle/kızımla aile danışmanlığı alabilir miyim?

Elbette. En az iki kişinin yer aldığı ilişkilerde ( anne-çocuk, baba-çocuk, flört, sevgililik, nişanlılık , karı-kocalık vb.) ve yaşamın tüm dönemlerinde aile danışmanlığı alınabilir. Aile danışmanlığı hizmeti almak için evli olmak gerekmez. Evlilik öncesinden sonrasına kadar her zaman aile danışmanlığı alınabilir.

Sadece "önemli" sorunlarda mı aile danışmanlığı alabilirim?

Hayır. Aile danışmanlığı ailelere rehberlik yapmayı ve çaşitli yaşam dönemlerinde eğitimler vermeyi de hedefler. Evlilik okulu, ana-baba okulu gibi örnekler ile çalışılmaktadır. Esas olarak aileler, herhangi bir sorun oluşmasını beklemeksizin içinde bulundukları dönemle ilgili eğitim ve rehberlik alarak sorun ya da çatışma çözme becerilerini geliştirmelidir. Bu dönemdeki çalışmaların aile hayatını geliştirdiği, aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirdiği ve daha doyurucu ilişkiler kurulmasını kolaylaştırdığı kanıtlanmıştır.

İkna edebilir miyim? Bilmiyorum... Aile danışmanlığına bireysel olarak başvurabilir miyim?

Elbette. Kimi insanlar bu hizmete sıcak bakarken kimisi soğuk ya da olumsuz olabilir. Bu sebepten aile üyelerinin bir kısmı hatta bir tanesi bile danışmanlık için başvurabilir. Diğer üyelerin veya üyenin danışmanlığa dahil edilmesine süreç içerisinde karar verilebilir veya dahil edilmeden bireysel danışmanlık olarak devam ettirilebilir.

Seanslarda her zaman tüm aile bireyleri bulunur mu?

Hayır. Aile bireyleri ile bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılır. Aile görüşmelerinin içeriği ve hangi üyelerle ne zaman görüşüleceği, müdahale ve görüşme planı hazırlanırken belirlenir.

Ne kadar süre sonra sonuç alınır?

Seanslar ortalama 90 dakika sürmektedir. Kaç seans yapılacağı ise sorunun içeriğine göre değişecektir. Genellikle ilk görüşmede ailenin ne tür bir yardıma gereksinim duyduğu ve bunun tahminen ne kadar süreceği belirlenir. Sistematik ve disiplinli bir şekilde davranış değişikliği yaratmak hedeflenmektedir. Ancak yıllar boyu oluşturulan davranışların değişiminin ve düzenlenmesinin emek ve zaman isteyeceği gözardı edilmemelidir.

Herşeyi denedim... Yararı olacak mı? Emin değilim?

Bütün aileler çeşitli yaşam dönemlerinden geçerler. Her bir dönem, değişikliği, güçlüğü veya uyumu kolaylaştıracak yeni davranışlar geliştirmeyi gerektirir. Aile bireyleri çoğu kez bu davranışları geliştirmek ve düzenlemek konusunda dışarıdan profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyarlar. Sorunun içerisinde veya yakınında bulunmayan profesyonel birinin yardımı çoğu zaman çözümde temel olmaktadır. Anlamıyorum! Anlatamıyorum! dediğinizde aile danışmanına başvurmalısınız.

Bir tek benim mi başıma geliyor?

Hayır. Yaşanan her sorun evrenseldir. Ancak bunları bireye özgü bir bakış ile ele almak ve bilimsel temelde çözmek gerekir. Aksi takdirde sorunları sadece öteleriz; çözemeyiz. İşte size sık karşılaştığımız sorunlar. Belki sizden kendinizden bir parça bulabilirsiniz;

Aile dengesinin bozulması;

Evlenme, geri dönüş, üveylik, tekrar evlenme, askerlik/gurbet dönüşü, kadının iş hayatına başlaması, sosyal çevrenin değişmesi veya kaybedilmesi, zenginleşme veya yoksullaşma, ergenlik, yaşlılık, hastalık süreçleri ve sonrası, menapoz dönemi, gebelik gibi ailenin varolan dengesini değiştiren olaylar.

Üye uzaklaşmaları ve kayıpları;

Ölüm, hastalık, gurbete gitme, çocukların evden ayrılması, evden kaçışlar, hastanede kalma gibi üyelerin evden kaybını oluşturan olaylar.

Ailede moral bozukluğu ve üzüntüye yol açan olaylar;

Gelir ya da iş kaybı, ayrılık, anlaşmazlık, terk, intihar, evlilik dışı ilişkiler, madde bağımlılığı, göç ve kentsel uyum sorunları, suç işleme gibi ailede üzüntüye neden olan olaylar

Psikososyal/Bireysel danışmanlık nedir ve neleri kapsar?

Bireyin, iş, sosyal ve aile hayatında karşılaştığı psikolojik ve duygusal güçlüklerini konuşarak onarmayı ve kişisel gelişimin desteklenmesini amaçlayan yöntemlerinin genel ismidir. Bireysel danışmanlık ile kişinin içinde bulunduğu durumun sebepleri açığa çıkarılarak, sorunun daha iyi çözümlenmesi ve çözümü için etkili olacak yöntemlerin uygulanması sağlanır ve kişisel gelişim desteklenir.

Hangi durumlarda bireysel danışmanlık alınmalıdır?

Bireylerin başa çıkmakta ya da çözmekte zorlandığı herhangi bir durumda bireysel danışmanlık hizmeti alınabilir. Sadece ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıktıktan sonra değil, kişinin kendini tanıması ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve kişisel güçlendirme için de kullanılabilir.