Yükleniyor...

Ekip Çalışması

img
Ekip Çalışması

Gelişmiş işletmeler, her biri farklı bir işi yapan, birbirine bağlı birim ve kişilerden oluşur. İşletmenin başarısı, kendi içinde ve karşılıklı ilişkilerde başarıyla işleyen bir ekip çalışması anlayışıyla mümkündür.
Ekip çalışması eğitimi, çalışanlar arasında bağlılığı ve iletişimi geliştirip, kalıcı bir güven ortamının oluşmasına zemin hazırlar.
Böylelikle;
• Üretim artışının sağlanması
• Çalışanların morallerinin yükselmesi,
• Yüksek ürün kalitesinin oluşturulması,
• Esnek bir organizasyon yapısının meydana getirilmesi,
• Etkili fikirler üretme ve yüksek performans elde edilmesi,
• İş tatmininin artması,
• Motivasyon artışının sağlanması gerçekleştirilir.