Yükleniyor...

Psikodrama

img
Psikodrama

Merkezimizi farklı kılan önemli unsurlardan biri eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizde psikodrama tekniğini kullanıyor olmamızdır.
Özellikle son yıllarda yaygın şekilde kullanılan psikodrama ile bireyin geçmiş yaşantıları ya da gündelik hayatında karşılaştığı sorun, çatışma ve tutukluklar rol oynama teknikleriyle canlandırılarak onarılır. Bu yöntem ile hem mevcut sorunların çözümü için davranış ve tutum değişikliği oluşturulur hem de ileride karşılaşılabilecek olumsuz durumlara yönelik farkındalık geliştirilir.

Grup üyelerinin bir sahnede bir araya gelerek belli teknikler aracılığı ile etkileşim içinde olmaları temeline dayanan psikodramada, aksiyon teknikleri kullanılarak, yaşam, grup odasına taşınır ve grup üyeleri tarafından dramatik bir oyun kurgusu içinde canlandırılır. Böylelikle, psikodrama kişilere belli bir zamanda, bir grup ortamında diğerleri ile etkileşimleri sırasında hangi rolü aldığını algılama, fark etme olanağı verir.
Psikodrama aynı zamanda, geçmişe bağlı tutuklukları, iç çatışmaları ve yıkımları/ruhsal travmaları bağlarından çözerek, karanlıkta kaldıkları yerden gün ışığına çıkarır.
Böylelikle kişinin travmalarından kurtulması ve geçmişteki olumsuz yaşantıların sağaltımı ve onarılması sağlanır.
Psikodrama sadece geçmişteki olumsuzlukları onarmak amacıyla değil, kişinin günlük yaşam içinde kendini daha iyi tanıması ve kişisel gelişim amacıyla da kullanılır. Eğitim için de etkili bir araçtır. Bu sayede kişiler bilgileri içselliştirir.
Bu şekliyle psikodrama, en etkili psikolojik yardım yöntemlerinden biridir.

Psikodrama'nın kullanıldığı örnek çalışmalar;
Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları
Sınava Hazırlanma Grup Çalışmaları
Kurum içi İletişim
Çatışma çözme becerisi
Cinsel İstismar Grup Çalışmaları
Eğitim Çalışmaları
Aile eğitim çalışmaları