Yükleniyor...

Temel İletişim Becerileri

img
Temel İletişim Becerileri

Kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl aktardıkları ile aktarılan duygu ve düşüncelerin nasıl algılandığı, bireyin geçmiş yaşam birikimlerinden etkilenir. Bu şekliyle, insanlar arasında sürekli “iletişim kazaları” olabilmektedir.
Farklı geçmiş, kültür ve sosyoekonomik düzeye sahip birçok kişinin çalıştığı işletmelerde “iletişim kazaları”, işletmenin huzuru ve başarısını olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu nedenle işletmelerin tüm personelinin, dinleme, konuşma, soru sorma ve geri bildirim verme gibi temel iletişim becerilerini öğrenmeleri gerekir.