Yükleniyor...

Aile Anayasası Danışmanlığı

img
Aile Anayasası Danışmanlığı

Aile Şirketlerinin, sürdürülebilirliğin sağlanması için gereken en önemli yapılanmalar Şirket Kurumsallaşması ve Aile Anayasalarıdır.

Son zamanlarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan Aile Anayasaları, işletmelere, “kendi işletmelerinde kendi Anayasalarını oluşturmak” fırsatını yaratmaktadır.

Aile Anayasaları katı kurallar değil,şirketin uzun ömürlü olmasını sağlayan uzlaşma yoluyla oluşturulmuş esaslardır. Aile anayasalarının hukuki metinlerden ziyade ilgili aile açısında sosyal mutabakat metinleri olarak kabul edilmesi doğru bir bakış açısıdır.

Aile Anayasası, günün ihtiyaçlarına ve durumun gereklerine göre her zaman değiştirilebilen yasal metinlerdir.

Aile Anayasası Danışmanlığında, şirketin ihtiyaç analizi yapılarak, amaç ve hedeflere uygun, sürdürülebilirliği sağlayan ve tüm ortakların üzerinde uzlaşmış olduğu yasal bir metin oluşturulmasına yardımcı olunmaktadır.

Şirket anayasasının uygulanabilirliği ve geçerliliği açısından, hukuki süreci düzenlemek üzere, ekibimizdeki avukat uzman yardımı ile, aile anayasasında düzenlenen hükümlerin kanuna uygun şekilde ve ana sözleşme hükmü haline getirilmesi, hissedarlar sözleşmesinin oluşturulması, aile anayasası ve hissedarlar sözleşmesi içerisine, aykırı hareket eden kişi/aile üyeleri ile ilgili yaptırım ve cezai şartların kararlaştırılması   ve sözleşmede yer alması da  uygun olacaktır.