Yükleniyor...

Aile Şirketleri Danışmanlığı

img
Aile Şirketleri Danışmanlığı

Türkiye'deki işletmelerin %95'ini oluşturan ve milli gelirin yaklaşık %90'ını üreten aile şirketlerinin ülke ekonomisi için önemi büyüktür.

Yapılan araştırmalar,aile şirketlerinin sadece %30’unun ikinci kuşağa, %12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiğini gösteriyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise %3’te kaldığı görülmektedir.

Aile şirketlerinin yapıları ve aile bireylerinin birbirlerine olan bağlılığı, hızlı karar alabilmeyi ve esneklikliği sağlarken; aynı aile ilişkilerini şirketlerin hayatının sonlanmasına sebep olacak çatışma ve krizleri de doğurduğunu göstermektedir.

Aile Şirketleri Danışmanlığı, aile üyeleri arasındaki olası kriz ve çatışmaları çözmeyi ve şirketin geleceğe sağlıkla aktarılmasını hedeflemektedir.